Pollenprognoser

Ett utmärkt hjälpmedel för allergiker är pollenprognoserna. Tack vare pollenstationer över hela landet kan information om pollenhalter samlas in och tolkas, bland annat på det palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Här kan du läsa en aktuell pollenprognos för ditt område

Pollensamlare

Proffs på pollen

Vid det palynologiska laboratoriet studerar man det mesta som har med pollen att göra. Ordet palynologi betyder läran om pollen och sporer. Med andra ord finns där mängder av kunskap och pollenexperter.

Man studerar bland annat pollenkornens utveckling, hur de är uppbyggda och vad de består av. Kunskaperna om detta är viktiga inte bara för forskningen inom växtriket, utan de ligger också till grund för de pollenprognoser som kommer varje dag och går att ta del av i media och på nätet.

Fällor hjälper forskarna

Mätstationer runt om i landet “fångar” in pollen från luften och gör det möjligt för analytiker att tolka resultatet. Genom att ta reda på hur mycket och vilka sorters pollen det finns i luften kan biologerna försöka förutspå pollenläget.

I pollenanalysen lägger man bland annat ihop kunskap om när olika växter blommar med information om hur vädret väntas bli. Olika vindriktningar, regn och temperaturer påverkar pollenhalterna.

Korta och långa prognoser

Utöver en prognos för nästa dag, gör man också långtidsprognoser för tre dagar framåt. Då väger man in ännu fler faktorer i analysen, som statistik från tidigare år och kunskap om hur specifika pollensorter sprider sig över landet.

Låg, hög eller mittemellan

Mängden pollen som finns i luften mäts i antal pollen per kubikmeter luft. Prognosen bestäms därefter till antingen låg, måttlig, hög eller mycket hög.

Mer om hur prognoserna görs kan du läsa på Pollenrapporten.

Använd informationen i din vardag

Du kan använda pollenprognoserna för att göra ditt liv enklare under pollensäsongen och för att ta reda på mer om när olika pollensorter förekommer där just du bor.

Planera din vardag och medicinering efter pollenprognoserna så ökar du chanserna att slippa allergi och besvär. Minimera till exempel mängden utomhusaktiviteter när pollenhalterna väntas bli höga, och undersök statistik och prognoser för platser eller städer du planerar att åka till.

Rädda pollenprognoserna

Hela systemet för pollenprognoser i Sverige är hotat. Det finns ingen enhetlig eller nationell finansiering av prognosverksamheten.

Läs mer om hur du kan hjälpa oss i vårt påverkansarbete för att säkra pollenprognoserna här.

Ta reda på mer

Prosit!

Dags att bli medlem?

  • Botad istället för lindrad - hjälp oss leda forskningen framåt
  • Du påverkar beslutsfattare att aktualisera pollenfrågorna
  • Tillsammans kan vi säkra pollenprognosernas framtid
Välkommen!