Vad är pollen?

Pollen är små fantastiska explosioner av liv som naturen tyvärr inte klarar sig utan. Det är med hjälp av pollenkorn som våra växter sprider och förökar sig i naturen. Dessutom är pollen väldigt näringsrikt och fungerar som föda för många fåglar och djur.

Vi har alltså pollen att tacka för både besvärliga allergier och för sommarens färgsprakande blommor, dignande äppelträd och makalösa artrikedom.

Naturens superdesign

Pollenkornen är designade för att skydda ämnet de bär på och för att spridas effektivt i naturen. Dessvärre gör detta också att kornen sprids effektivt till oss människor.

Eftersom det finns så många olika sorters växter, finns det förstås också många olika slags pollen. Gemensamt för kornen är att de är små, men varje pollensort har sitt eget unika utseende och spridningssätt.

Proffsliftare på gott och ont

Djur, framför allt insekter som bin och fjärilar, är det vanligaste transportmedlet för pollen. Men många växter sprider också sitt pollen i luften med hjälp av väder och vind. Just de växterna behöver ofta få iväg extra stora mängder pollen för att öka sina chanser att sprida och föröka sig.

Oturligt nog för dig som har pollenallergi.

Pollensorter i Sverige

De vanligaste pollensorterna som framkallar pollenallergi i Sverige är björk, al, hassel, gräs och gråbo. Ett enda blomhänge på en björk kan bära på fem till tio miljoner pollenkorn.

Sporer från ormbunkar, mossor, svampar och alger kan också framkalla allergi och astma. En av dessa är sporen Cladosporium, som framför allt sprids under juli och augusti. Sporerna kommer från svampar som växer på bland annat döda växter och jord.

Kalender över när olika sorters pollen förekommer

Bildkälla: Naturhistoriska riksmuseet

Mer att läsa

Prosit!

Dags att bli medlem?

  • Botad istället för lindrad - hjälp oss leda forskningen framåt
  • Du påverkar beslutsfattare att aktualisera pollenfrågorna
  • Tillsammans kan vi säkra pollenprognosernas framtid
Välkommen!